Balsport jonathan  

Badminton

Bij badminton wordt een shuttle met behulp van een racket over een net heen en weer geslagen. Het wordt gespeeld in een zaal om eventuele hinder van wind en andere weersomstandigheden te elimineren. Een badmintonwedstrijd wordt gespeeld volgens het ‘rally point systeem’, waarbij de partij die het eerst 21 punten weet te scoren de game wint. Bij twee gewonnen games heeft de partij het hele spel gewonnen.

Een badmintonveld meet in totaal 6,1 meter breed en 13,4 meter lang, waarbij het in het midden van het veld verdeeld wordt door een net dat op 1,55 meter hoogte gespannen is. Aan het uiterlijk van het net zitten ook nog een aantal eisen:

  • Het moet 0,76 meter hoog zijn.
  • Het koord moet van gelijkmatige dikte zijn en in een donkere kleur uitgevoerd worden.
  • De afmeting van de mazen in het net mogen variëren van 15 tot 20 millimeter.
  • De lengte van het net moet minstens 6,1 meter zijn.
  • Het net moet bovenaan een witte boord hebben van 75 millimeter, welke is omgeslagen over de kabel waaraan het net hangt.

Wanneer een speler serveert moet dit onderhands gebeuren en richting het veld dat schuin tegenover het vak gesitueerd is vanwaar wordt geserveerd. Bovendien moet de shuttle zich onder het middel van de serveerder bevinden op het moment dat deze geraakt wordt met het racket en de beweging dient hierbij vloeiend te zijn. Vervolgens wordt de shuttle zo vaak mogelijk over en weer gespeeld, net zo lang tot een van de spelers een fout maakt en de shuttle op de grond terecht komt. De andere speler krijgt in dat geval een punt.